Alterna

Låt dig bli inspirerad

Vi vill ge dig ett inspirerande smakprov på hur du kan förgylla det mest rofyllda rummet i huset

Flexibla lösningar och snabba leveranser till ditt badrum - så att du kan fokusera på detaljerna. 

Allt för badrummet 

Stort eller litet – badrummet är ett av ditt hems viktigaste platser. Badrummet används från morgon till kväll, och ska vara en plats där du kan trivas och må bra. Det har vi på Alterna badrum tagit fasta på när vi skapat våra produkter. Med användaren i fokus, och med stor respekt för kvalitet och miljö, har vi byggt upp ett sortiment av produkter och lösningar för alla smaker och behov. För att du ska kunna skapa ett badrum att trivas i – i dag, i morgon och i år framöver.

Med över 350 års erfarenhet inom byggbranschen är kvalitets - och miljömedvetenhet stommen i Alternas badrums verksamhet. 

Arbetet för en hållbar framtid för allt levande pågår ständigt hos oss. med rötter 300 år tillbaka i tiden har det blivit del av vår kultur att ta ansvar för hur vi påverkar omvärlden. Att följa lagens krav på miljömedvetenhet är därför bara en miniminivå att ta avstamp ifrån. Vi väljer enbart noga miljötestade material av högsta kvalite och trycker kontinuerligt för ytterligare möjliga förbättringar. I den branschöverskridande byggvarubedömningen påverkar vi produktutvecklingen mot en giftig och god bebyggd miljö. 

Vi väljer enbart noga miljötestade material av högsta kvalitet och trycker kontinuerligt på för ytterligare möjliga förbättringar. I den branschöverskridande Byggvarubedömningen påverkar vi produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Här arbetar vi även för effektivare transporter och mot onödiga utsläpp.

Vi har inarbetade rutiner för kvalitet med alla våra leverantörer, inklusive underleverantörer. Alla produkter i Alterna Badrums sortiment är CE-märkta, där CE-standard finns. De produkter som saknar CE-standard att prövas emot, är i stället typgodkända, vilket är en ackrediterad nationell certifiering för att verifiera att  byggprodukter klarar svenska byggregler.

Systemet får bara användas för produkter som inte omfattas av en harmoniserad standard eller av ETA, europeisk teknisk bedömning. Vi följer EU:s Reach-förordning om kemikaliehalter i varor. Allt trä i våra produkter är inhandlat enligt  timmerförordningens krav. Det innebär att vi har signerade kontrakt som garanterar att träet är avverkat med laglig rätt och inte kommer från utrotningshotade arter.

Vår ambition är att alla våra leverantörer av träråvaror ska vara certifierade enligt FSC. Allt emballage blir omhändertaget eller återvunnet på ett korrekt sätt genom anslutning till FTI.

Vi följer FN:s Global Compact med tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, korruption och miljö, samt är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 140001. Men som sagt; reglerna, principerna och certifieringarna är vår lägstanivå. Vi plussar på med ambitionen om balans mellan vad vi tar och vad vi ger tillbaka.  

Alternas Gabriella

Alltid på lager 

Något som både kunder och installatörer uppskattar väldigt mycket, är att alla produkter så gott som alltid finns tillgängliga direkt. Tiden mellan beställning och leverans är lika lång som det tar att svänga förbi något av alla våra lager och hämta grejerna. Ingen behöver vänta. Inte installatören, inte du. När du väl bestämt dig är det nya badrummet snart klart