Alterna badrum

Miljö och kvalitet

Lagens krav är en minimigräns. Vårt mål är att gå ett steg längre och alltid sträva efter högsta möjliga hållbarhet, med minsta möjliga miljöpåverkan

Respekt för kvalitet, hälsa och miljö är en självklarhet för Alterna badrum och genomsyrar hela vår verksamhet. Genom att välja material, tillverkning och logistik utifrån höga kvalitetskrav och sunda värderingar vill vi bidra till en hållbar livsmiljö som värnar om både människor och djur. 

Med över 350 års erfarenhet inom byggbranschen är kvalitets- och miljömedvetenheten stommen i Alterna badrums verksamhet. Vår ägare Saint-Gobain, en av världens ledande koncerner inom byggmaterial, har ett stort fokus på miljö, hälso- och hållbarhetsfrågor som omfattar alla delar av koncernen. Att följa lagens krav är en minimigräns, men vårt mål är att gå ett steg längre och alltid sträva efter högsta möjliga hållbarhet, med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi väljer enbart noga utvalda material, med högt ställda kvalitetskrav och arbetar kontinuerligt med förbättringar för att alltid ligga i framkant. Därför följer vi FN:s Global Compact, med tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, korruption och miljö. Vi har tydliga och väl inarbetade rutiner för kvalitet med alla våra leverantörer, inklusive underleverantörer.Symboler